Košice

Združenie ÉKKŐ, spolok životodarných vzťahov – Košice

Cieľom skupiny združenia ÉKKŐ pôsobiaceho v Košiciach je nadväzovanie ústretových, hodnototvorných vzťahov lokálne a medzi maďarskými rodinami v Karpatskej kotline. Našu činnosť charakterizujú ľudské vzťahy s rodinou, medzigeneračné, priateľské a životodarné kultúrne aktivity.

Členovia združenia ÉKKŐ  sa zaoberajú rôznymi aktivitami.

Podstatou činnosti skupiny Srdiečkový vankúš je darovať bezplatne, nami šitý vankúš v tvare srdca ženám, ktoré podstúpili operáciu prsníka. Je to prejav nášho súcitu a ochoty pomôcť.

Podrobné predstavenie programu srdcových vankúšov:

Darovanie vankúšov v tvare srdca pre pacientov po operácii prsníka alebo srdca je zaužívané v 50 mestách v USA, Dánsku a 18 krajinách Európy. V USA na niektorých chirurgických oddeleniach na ženy, ktoré podstúpili operáciu rakoviny prsníka, po prebudení po operácii už čaká vankúš v tvare srdca. Vankúš a jeho účinky sa prezentuje aj na konferenciách pre zdravotníckych pracovníkov na celom svete.

Srdcové vankúše zohrávajú dôležitú úlohu pri rekonvalescencii, znižujú pooperačnú bolesť, a zároveň vysielajú chorým ženám posolstvo, že v tejto náročnej situácii nie ste samé, že na vás, na pooperačnú bolesť a nepohodlie mysleli aj iní, aj keď ste sa s nimi osobne nestretli.

Najdôležitejšou súčasťou liečby a zotavovania je samozrejme vzťah medzi lekárom a pacientkou. Podstatné je však aj duševné uzdravenie, pocit spolupatričnosti, zdieľanie skúseností s ostatnými pacientmi a povzbudenie širšej komunity.

Motivácia a myšlienky projektu

Neexistuje medzi nami nikto, kto by sa vo svojom okolí, vo svojej dedine, vo svojej malej komunite nestretol so ženami s rakovinou prsníka, z ktorých nemálo zomrelo v mladom veku. Na Slovensku je počet žien s rakovinou prsníka viac ako 30 000 a očakávaný počet diagnostikovaných prípadov je v súčasnosti viac ako 3 000 ročne. Odhaduje sa, že na rakovinu prsníka ročne zomrie približne 900 žien.

S pomocou  koordinátorky pracovnej skupiny Baptisti pre zdravie v Maďarsku,         Dr. Mészárosné Dr. Seress Leila  (prvých 100 vankúšov nám darovali oni)  sme ako prví na Slovensku rozbehli  od 30. apríla 2021 darovanie  srdcových vankúšov pre pacientov Východoslovenského onkologického ústavu a.s. pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Vankúšom sú obdarené aj ženy, ktoré podstúpili operáciu prsníka na iných oddeleniach nemocnice (gynekológia, chirurgia, interné oddelenie). Sme v kontakte aj s onkologickým oddelením nemocnice AGEL Košice-Šaca.

Náš program plánujeme neustále rozširovať. Ako povedala Nancy Ruth Friis-Jensen, európska iniciátorka programu Heart Pillow – Srdcový vankúš,  „Mojím cieľom je priniesť srdcový vankúš  každému pacientovi, ktorý ho potrebuje. Mojím snom je, aby v budúcnosti neexistovali pacienti, ktorí ho potrebujú.

Aj my pracujeme preto. Prevenciu považujeme za dôležitú, preto sa budeme snažiť využiť všetky možnosti na podporu zdravého životného štýlu, zároveň považujeme za svoju povinnosť pomáhať chorým ľuďom.

Na výrobu srdiečkových vankúšikov podľa presného návodu, potrebujeme okrem práce dobrovoľníkov, textilné a výplňové materiály. V tomto programe by sme chceli ušiť čo najviac vankúšov. Pridáva sa k nám stále viac ľudí.

 

                           

                            

Aj v roku 2023 sa s veľkou láskou pripravujú srdiečkové vankúše. Šijú ich naše dobrovoľníčky a potom ich poskytujeme odkázaným dámam aby im pomohli k uzdraveniu.

Bezhraničná láska ukrytá v srdiečkovom vankúši
Skupina srdiečkových vankúšov združenia ÉKKŐ vyhrala cenu Za občiansku inováciu,
Karpatskej nadácie a jej cezhraničných partnerov koordinujúcich Občiansku platformu
Karpatského regiónu. Na odovzdávanie cien sme pripravili prezentáciu s názvom
Bezhraničná láska ukrytá v srdiečkovom vankúši“. Náš film  si môžete pozrieť tu:  Film!

Možnosť finančnej podpory:

Združenie ÉKKŐ je organizácia registrovaná v Maďarsku v roku 2021, ktorej účelom je: Nadväzovať ústretové, hodnoty zachovávajúce vzťahy medzi maďarskými rodinami v Karpatskej kotline. Pri realizácii jej činnosti pomáhajú dobrovoľné dary a granty.

Ak by ste chceli finančne podporiť dosiahnutie cieľov nášho združenia, pošlite prosím svoj príspevok na nasledujúci bankový účet:
DIČ:             19296140-1-05
IBAN:           HU78 16200106-11673576-00000000
Swift kód:     HBWEHUHB

Naše ďalšie aktivity

Baráti találkozók, egymás életének megismerése:

Családok, gyermekek, felnőttek és idős emberek szabadidejének hasznos és kreatív eltöltésének megszervezése, valamint az idős emberek aktivitásának fokozása, társadalmi részvételük elősegítése. Tematikus napok szervezése: az erdei környezet és a városi környezet hatása a szervezetre, tapasztalások. Ismerkedés, barátkozás, kapcsolódások-potenciális pótnagymama lehetőség kialakítása.

Fogyatékossággal élő személyről gondoskodó családok segítése.

Önkéntességre épülő személyes és telefonos segítségnyújtást nyújtunk fogyatékossággal élő családtagról gondoskodó családoknak. Hitelesség, feltétel nélküli elfogadás a segítő és a segített kapcsolatának kialakításában. Szeretnénk a családoknak azt a hitét visszaadni, hogy van, aki figyel rájuk, meghallgatja őket, akinek ők fontosak.

Kassán is vannak olyan önkéntesek, akik a fogyatékos családtagot gondozó családok életét könnyítik meg egy kis önkéntes tevékenységgel. Telefonon is lehet egy kikapcsoló beszélgetést kérni és folytatni az ilyen családokban élőknek.

Játszóház

4 – 12 éves gyerekeknek Játszóházat indítottuk, azzal az elképzeléssel, hogy egy olyan környezetet hozzunk létre, ahol együtt lehetnek magyar és vegyes házasságból (csak az egyik szülő beszél magyarul, esetleg csak a nagyszülő) származó gyerekek, akik többnyire magyar óvodába jártak, megtanultak egy szinten magyarul de egy részük utána szlovák iskolába ment. Az így kialakult közösségben a gyerekek, játék közben kötetlenül, spontán módon gyakorolhatják a magyar nyelvet. Ez a hagyományok tágabb értelemben vett folytatása is lenne, amikor is az utcán, játék közben tanulták meg egymás nyelvét a gyerekek a multikulturális Kassán. 2022. április 25-én indultunk. Június végéig 5 alkalommal találkoztunk. Alkalmanként 6 – 16 gyermek vett részt. Szeptemberben újra kezdjük.

Aj v roku 2023 sa s veľkou láskou pripravujú srdiečkové vankúše. Šijú ich naše dobrovoľníčky a potom ich poskytujeme odkázaným dámam aby im pomohli k uzdraveniu.

 

A Játszóházat az Ékkő – Éltető kapcsolatok közössége keretében a MaJel Rovás központ hathatós segítségével tudjuk megvalósítani:
Perjéssy Ágnes , Rodák Erzsébet, Gönnerth Andrea, Vágvölgyi Erika

Ha tetszenek a tevékenységeink és van kedved részt venni benne, legyél önkéntes!

Miért jó önkéntesnek lenni?

Sok jó embert ismerhetünk meg, és megerősítést kaphatunk, hogy az önzetlen segítségadás a helyes út.  Az önkéntesség segít mások életének elfogadásához. Feltétel nélkül adhatsz valamit valakinek, és olyan jó magadból adni, valakinek segíteni. Hasznára lehetsz a „nagy egésznek”, ezzel járulva hozzá a világ pozitívabbá tételéhez. Nagy szavak?!? A leghosszabb utak is egyetlen lépéssel kezdődnek el!

Várunk! Jelentkezz!

info@eltetokapcsolatok.hu